Marked, Målgruppe og AdSense-inntekter

Vi begynner med å belyse hvordan Google AdSense programmet bestemmer hvilke annonser som skal vises på et gitt nettsted. Generelt kan vi si at det er to faktorer som spiller inn.

  1. Målgruppen den besøkende tilhører
  2. Innholdet på nettstedet som viser annonsene

Disse to er egentlig underlagt én hovedregel, nemlig: Det Google tjener mest penger på

AdSense har nemlig begynt å samle informasjon om nettbrukeres interesseområder, for å sikre seg at det blir presentert relevante annonser til dem som brukere. Dette gjør de nok ved å samle informasjon om adresser nettbrukere besøker, hva mailene i Gmail-kontoene deres dreier seg om og ikke minst hva de pleier å søke etter. Det kan også hende de bruker folks «youtube-vaner», for å servere relevante annonser til nettbrukerne.*

* Jeg kan ikke stå 100% inne for at de bruker alle disse metodene for å avgjøre hvilke annonser de presenterer. Dette er kun en teori jeg har. Dog vil jeg si at incentivene om å tjene penger alltid er høyere enn moralen blant selskaper flest. Og er det egentlig så umoralsk å gjøre annonsene så målrettede som mulig?

Saken er i alle fall at de har begynt å klassifisere både nettsteder og nettbrukere, og i den forbindelse sendt ut en epost til alle AdSense-utgivere. Eposen fra Google sier at AdSense-utgivere må endre personvernspolicy på sine nettsteder, fordi Google har begynt å samle inn informasjon for å servere relevante annonser.

Markedet påvirker reklameinntektene

Dersom man henvender seg til ei nisje med høyt betalte {nøkkelord og søkefraser}, vil man generelt sett få godt betalte annonser gjennom AdSense-engasjementet.

Man kan finne godt betalte nisjer ved å bruke keyword-verktøyet til Google AdWords. Med dette verktøyet vil man også finne hvor mange som søker på den gitte søkefrasen og hva gjennomsnittsvolumet av søk er. Dessuten får man opplyst hvor mye man eventuelt må betale for å sikre seg ei gitt frase.

Denne informasjonen kan webredaktører bruke i sine webanalyser, før de går igang med et nytt prosjekt. Her bruker man altså Google AdWords for å finne hvilke keywords som er godt betalte, og lager nettsteder som informerer i denne nisjen og tjener pengene sine ved å publisere relevante annonser med Google AdSense.

Målgruppen påvirker annonseinntektene

Det er viktig å være klar over at målgruppen et nettsted henvender seg til vil påvirke ytelsen av annonsene. Dette skjer på flere måter.

  1. Grad av kjøpelyst blant brukerne
  2. Hvor avanserte brukerne er

For å illustrere hva som menes med dette, ser vi på følgende hypotetiske eksempler:

  1. Eksempel:

Et nettsted handler om og informerer rundt kosmetikk for eldrende kvinner. Nettstedet serverer annonser gjennom Google AdSense, og reklamen er relativt godt betalt (har høy {CPC}).

  1. Eksempel:

Et nettsted handler om og informerer brukerne om hvordan man kan åpne porter i et bredt utvalg av routere. Webben viser også reklame gjennom AdSense-programmet, og annonsene er relativt godt betalte.

Hvis du skal gjette – hvilket av de to nettstedene tror du gjør det best, og hvorfor tror du det?

Analyse av eksempel #1: I dette tilfellet møter man en kjøpelysten målgruppe som er ute etter et produkt. Dette henger sammen med flere faktorer, blant annet mental tilstand. Vedkommende vet allerede at hun sannsynligvis må bruke penger på kosmetikk. Videre er damer som begynner å dra på årene generelt sett mindre oppmerksomme på hva som er annonser, og hva som er linker på nettstedet de besøker.

Analyse av eksempel #2: Tilfellet her er en rimelig avansert nettbruker. Personen forsøker å finne en måte å åpne porter i en router, og bare det at han skal gjøre dette, impliserer at vedkommende skal bruke en avansert tjeneste som forutsetter åpning av porter. Personen er høyst sannsynlig en avansert internettbruker som lett skiller mellom annonser og legitimt innhold. Den besøkende i dette tilfellet har allerede et essensielt produkt, nemlig routeren – og mest sannsynlig vil ei nettside om routere servere nettopp annonser om routere.

Så da spør vi igjen: Hvilket av de to nettstedene tror du vil gjøre det best?

Del denne artikkelen

  • Facebook
  • del via epost
Del og favoriser

For en oversikt over alt innhold, se sitemap