AdSense- og annonse-optimalisering

AdSense optimalisering er viktig for å få størt mulig inntekter fra {Affiliate}-programmene man bruker. Denne artikkelen fokuserer primært på Google AdSense, men noen av rådene, feks plassering, gjelder alle former for annoser.

Denne artikkelen legger føringer for god praksis, med hensyn på Google AdSense-programmet. Det kan også være en god idé å lese om AdSense-fellene du bør unngå og hvordan målgruppen påvirker annonseinntektene.

Plassering av annonseenhetene

Unngå at annonsene blir oversett pga «banner blindness». Uttrykket betyr simpelten at folk ikke ser annonsene, fordi mye nettsurfing har gjort dem immune eller rettere sagt blinde for annonser.

Annonseplassering

Ved å plassere annonse- og linkenheter på de vanligste stedene: over, under og på hver side av innholdet, vil man neppe oppleve de store inntektene, for annonsene blir rett og slett oversett.

Motgiften er å plassere annonseenhetene sammen med innholdet. Mange vil nok se på dette som «påtrengende» og «sleipt», men det er selvfølgelig helt feil. Ved å plassere dem sammen med innholdet, vil flere bli oppmerksomme på dem, og de som er interesserte vil se de gode tilbudene. Det er faktisk ikke slik at reklamer er noe makkverk: Reklame det er simpelten en måte å få folk til å legge merke til det man tilbyr. Dersom ingen legger merke til det, er det heller ingen som får gleden av de gode tilbudene.

God Annonseplassering

Ved å gjøre dette simple grepet, og dersom annonsørene har gjort jobben sin skikkelig, vil man utvilsomt merke at {CTR} og inntektene vil øke.

Annonsørenes oppgave: Å skrive gode, informative og appellerende annonser som tiltrekker klikk.

OBS: Skjemaet ovenfor er ikke ment som et fasitsvar. Formålet er kun å illustrere hvordan det kan være lurt å plassere annonsene blant innholdet. Hva som fungerer i spesielle tilfeller må man selv finne ut ved å prøve forskjellige plasseringer over tid.

Grunnen til at vi plasserer «AdSense koblinger» over og under navigasjonsmenyen blir omtalt i avsnittet AdSense-koblinger og navigasjonsmeny».

Beste «AdSense Unit» (Annonseenhet)

Det beste annonseformatet fra Google AdSense er «Stort rektangel» (336 x 280), og på en solid andreplass kommer «mellomstort rektangel» (300 x 250) – dette er er i alle fall undertegnedes erfaring.

Dog skal det være sagt at det er best å gjøre undersøkelser for å finne ut hva som presterer best på individuelle prosjekter. Verken to snøfnugg eller nettsider er like, og dermed blir dette kun en generell føring for hva man bør forsøke først.

Designmessige forhold på tekstannonser

Grunntanken er å unngå at annonser ser ut som annonser. Her er en definisjon på forskjellige begreper som vil bli brukt i forbindelse med tekstannonser fra Google AdSense.

Annonselink, Annonsetekst, Nettadresse

Retningslinjer for et godt resultat med tekstannonser

Annonser fra Google
  • Ikke bruk linjer (eng: border) rundt annonsene
  • Bruk samme bakgrunn på blokkene som på innholdet
  • Bruk samme font på innhold som tekstannonsene
  • Bruk samme eller relativt lik farge på annonselinker og vanlige linker**
  • Nettadressen i bunn bør være i samme farge som annonseteksten

Disse rettningslinjene gjør at tekstannonser blandes bedre sammen med innholdet, og gjør at brukere oppfatter dem mer som innhold enn pågående annonser. Dette bekjemper «banner blindness». Det er slettes ikke umoralsk å fremstille annonser som en del av nettstedet, for «Annonser fra Google» gjør det tydelig at de er annonser.

** Her menes kun selve annonselinken, ikke nettadressen i bunn. Grunnen til at det er lurt å bruke lik farge på tekstannonser og koblingene på nettstedet ellers er selvfølgelig for å få tekstannonsene til å se ut som «legitime» linker.

Dog kan det være lurt å ha en liten forskjell i fargetone på de to, fordi det drar oppmerksomheten mer mot de linkene som har den høyeste kontrasten i forhold til den andre. I noen undersøkelser hevdes det at det er fargen #000b9e som yter best.

AdSense-Koblinger og Navigasjonsmeny

For de som ikke vet det, så forutsetter AdSense-koblinger (linkenheter) to klikk før det blir penger i kassen. Brukere må først klikke på selve koblingen, deretter blir de sendt til en side hos Google som viser en rekke annonser for koblingsteksten. Det er først når de klikker på disse annonsene at AdSense-utgivere får betalt.

Ved å bruke en linkenhet over og under navigasjonsmenyen, og gjøre den og navigasjonsmenyen veldig like, vil man føre «linkjuice» til annonsesidene fra Google. Det skal dog være sagt at å gjøre dem veldig like kan være uheldig praksis for nettstedet, siden det gjør brukervennligheten dårlig – folk flest setter ikke pris på å «bli lurt» på denne måten. Denne praksisen er altså uheldig, dersom nettstedet er noe annet enn et nettsted i ei nisje.

I et tilfelle hvor man ønsker å bygge brukerbasen, dvs: Få lojale besøkende som kommer tilbake til nettstedet om og om igjen, er det nok smartere å la designet til linkenheter være avvikende fra navigasjonsmenyen.

Trafikkilden er viktig for hvordan annonsene yter

Hvor «juicen» til et nettsted kommer fra, er viktig for hvordan de besøkende reagerer på annonser. Tommelfingerregelen er at webtrafikk fra Google yter dårligere enn trafikk fra andre søkemotorer og kilder.

Grunnen er at folk som kommer fra Google allerede har blitt eksponert for annonsene som dukker opp på nettstedet i søkeresultatene.

Eksempel: Hvis en person søker på «felger til storsykkel», vil annonser som gjelder «felger til storsykkel» dukke opp sammen med søkeresultatene i Google.

Disse annonsene vil også dukke opp på ditt nettsted, dersom inneholdet ditt er relevant til denne søkefrasen.

Dermed kan det være lurt å basere seg på andre trafikkilder enn Google, dersom målet er å tjene penger på AdSense.

Del denne artikkelen

  • Facebook
  • del via epost
Del og favoriser

For en oversikt over alt innhold, se sitemap