Registrere eget Varemerke

Hva er et registrert varemerke? Du har sett det tusenvis av ganger før: Et varemerke er et «symbol som benyttes som gjennkjenningstegn på en vare eller tjeneste, vanligvis beskyttet ved offisiell registrering.» Ofte beskytter selskaper merkevarene og navnene på selskapene sine ved å registrere eget varemerke. Typisk for registrerte varemerker, er at de har en egen liten attributt øverst til høyre for logoen. Slik som «Coca Cola™» Her står TM for Trade Mark, ofte omtalt som «Registered Trade Mark».

Patentstyret definerer et varemerke slik:

Et varemerke representerer din identitet i markedet. Et varemerke gir signaler om en viss kvalitet, en livsstil eller omdømme, og kan være svært verdifullt i markedsføring og profilering av dine produkter og tjenester.

Hvorfor registrere eget varemerke?

Det finnes tusenvis av gode grunner til å registrere et eget varemerke. Blant de største forretningssukkessene i verden finner vi et eget varemerke. Eksempler er ipod™, Coca Cola™ og Microsoft™.

Ved å registrere et eget varemerke beskytter man blant annet retten til bruk av navn og logo – følgelig vil ingen kunne «trå på ditt territorium» uten at det får konsekvenser for vedkommende.

Man kan godt si at et registrert varemerke fungerer som en «patent» på et navn og/eller en grafisk fremstilling.

Den viktigste grunnen til at det er lurt å registrere et eget varemerke, er fordi man eier all «goodwill» som markedsføringen gir merkevaren eller firmaet man markedsfører. Man kan med andre ord være sikker på at dersom man promoterer en merkevare, vil ingen kunne stjele navnet og nyte godt av markedsføring en selv har stått økonomisk ansvarlig for.

Dersom «uhellet» er ute, og noen har «tråkket» på din merkevare, vil vedkommende stå juridisk ansvarlig for å dekke eieren av merkevarens tap, eller gi kompensasjon for tapt inntekt. Man står altså juridisk trygt, dersom man har registrert varemerket.

Hvordan registere eget varemerke?

Man kan registrere, søke i og lære mer om varemerker hos det norske Patentstyret. Prisen er relativt lav, og absolutt overkommelig for de fleste gründere – selv de med et nøkternt budsjett.

Del denne artikkelen

  • Facebook
  • del via epost
Del og favoriser

For en oversikt over alt innhold, se sitemap