Selskapsform: Organisasjonsmessige Forhold

Her tar vi opp organisasjonsmessige forhold, for hva slags selskapsform det er lurt å velge for bedriften din. Andre og relevante artikler om å starte firma, finner du i serien om å starte bedrift.

Dersom du planlegger å ansette folk i bedriften: Alle ansatte, unntatt daglig leder, er garantert lønn gjennom det statlige lønnsgarantifondet. Denne garantiordningen omfatter alle selskapsformer.

Tilfeller der AS lønner seg

Detsom du må ta opp mye lån for å finansiere firmaet så lønner det seg definitivt å velge aksjeselskap, fordi risikoen ikke påvirker deg personlig. Dog kan det hende finansinstitusjoner kan be deg om å garantere for lånet. I et slikt tilfelle vil du likevel stå ansvarlig, dersom bedriften går dukken. Pass derfor opp for denne fallgruben.

Firmaer som vil få mange eiendeler bør også velge aksjeselskap, blant annet fordi eiere av ikke børsnoterte aksjeselskap vil få redusert formueskatten (for eiendelene i bedriften) med en viss prosentandel. Selskaper som ikke er børsnoterte blir nemlig verdsatt til mindre enn 100% av bokført verdi. I tillegg følger det av risiko med hensyn til finansieringen, som nevnt ovenfor. Altså at man setter sikkerhet i eiendommen til foretaket og ikke gir personlige garantier til banken.

Videre bør folk som skal ansette mange etablere et AS, fordi det er firmaet og ikke deg som er avhengig av å oppfylle offentlige plikter som rapportering, betaling av arbeidsgiveravgift og mva. Dessuten står firmaet ansvarlig for de ansatte, feks med hensyn til skader og liknende.

Viktig Digresjon: Alle aksjeselskaper må ha et eget styre. Dersom AS er ditt valg, så er det lurt å lese litt om hva man bør tenke på for å sette sammen et kompetent styre for bedriften.

Når andre selskapsformer enn AS lønner seg

Det bør altså foreligge en god vurdering som med hensyn til punktene ovenfor, for å avgjøre om AS er en passende selskapsform du bør velge for ditt firma. Dersom de fleste av punktene ikke oppfylles, kan enkeltpersonforetak med en mer personlig eierstruktur være svaret.

Dersom firmaet kun skal fungere som én bi-jobb/-hobby, så kan et enkeltpersonforetak lønne seg. Videre vil eierstrukturen (én eller flere eiere) også være med på bestemme hvorvidt et enkeltmannsforetak ANS eller DA er veien å gå. De grunnleggende fordelene og ulempene med disse foretaksformene ble forsåvidt drøftet i artikkelen om risikoen ved å starte firma.

Del denne artikkelen

  • Facebook
  • del via epost
Del og favoriser

For en oversikt over alt innhold, se sitemap