Kostnader og formelle krav ved firmadrift

Kostnader til oppstart og forpliktelser ved drift av et eget foretak er også én av faktorene du kan påvirke ved valg av selskapsform for ditt firma. Det er dette aspektet av bedriftsetableringen vi skal se på her.

Andre og viktige artikler i serien «Starte Bedrift»:

Tabellen nedenfor viser en oversikt over en rekke forpliktelser du har ovenfor det offentlige. I tillegg vises mange av egenskapene til selskapsformene EPF (enkeltpersonsforetak), ANS (herunder DA) og AS.

Selskapsform – Egenskaper, Kostnader & Forpliktelser
EPF ANS & DA AS
Egenskaper og Risiko for selskapsformene
Ant. Eiere 1 2 el. flere 1 el. flere
Risiko & Personlig ansvar Kun deg Deg og medeier(ne) Deg og (hvis andre) medeiere. (Kun for aksjekapitalen)
Krav ovenfor myndighetene for selskapsformene
Regnskapsplikt Ja Ja Ja
Årlige krav Få krav Få krav Generalforsamling årlig. Må ha eget styre
Kostnader i forbindelse med byråkratiet
Oppstartskostnader Lave (under kr 5000) Lave (under kr 5000) Større (over kr 5000) pluss minst kr 100 000 i aksjekapital
Driftskostnader
(per år)
Regnskapsfører (kan gjøres selv) pris fra cirka 6000 kr Regnskapsfører (kan gjøres selv) pris fra cirka 6000 kr Revisor, regnskapsfører og styrehonorarer) pris fra cirka kr 17 000 per år
Eiers rettigheter fra det offentlige
Trygderettigheter Bør ha forsikring Bør ha forsikring Du er lønnsmottaker
Sykelønnsordning Bør ha forsikring Bør ha forsikring Du er lønnsmottaker
Dagpenger
v/ledighet
Ingen Ingen Du er lønnsmottaker
Lønnsgaranti Kun ansatte Kun ansatte Ikke eier og daglig leder
Skattemessige forhold
Skatt på overskudd Eiers marginalskatt 28% 28%
Fradrag for delvis private utgifter Bra Bedre Best
Utarbeidet av nettbladet

Det er altså mindre forpliktelser og kostnader med et enkeltpersonforetak eller ANS enn mer et aksjeselskap. Til gjengjeld hedger man seg mer mot risiko ved å etablere et AS.

Videre gjentar vi at det finnes flere (og mer detaljerte) opplysninger om de forskjellige selskapsformene og deres underliggende egenskaper på nettsteder som «Bedin.no» og «Altinn.no Regelverk»

Del denne artikkelen

  • Facebook
  • del via epost
Del og favoriser

For en oversikt over alt innhold, se sitemap