Håndbok i NUF

Håndbok i NUF (Norskregistrert Utenlandsk Foretak), er ei bok om selskapsformen som i større og større grad benyttes av håpefulle bedriftsetablerere i Norge.

Selskapsformen, som verken stiller krav til egenkapital eller revisjon (for småbedrifter), men samtidig skiller risiko fra eierne personlig og firmaet, er den reneste gavepakken til den som vil starte bedrift. Her får man full tilgang til sosiale rettigheter og ansvarsdelingen man finner i et tradisjonelt aksjeselskap til en brøkdel av prisen.

Siden det etterhvert yrer av NUF-selskaper i norsk næringsliv, er det viktig at aspirerende bedriftseiere, investorer, kunder og leverandører setter seg litt inn i selskapsformen. Lite tyder på at etableringsfriheten innenfor EØS-området vil avta, og om ikke lemping av den norske revisjonsplikten for små AS, samt. et betydelig mindre krav til egenkapital for opprettelse av aksjeselskap finner sted, vil vi neppe se mindre interesse for selskapsformen, heller tvert om.

Håndbok i NUF

Håndbok i NUF

Håndboka i NUF er verktøy enhver rollehaver i norsk næringsliv bør skaffe seg, det samme gjelder den som ønsker å etablere seg. Her får man vite det som er verdt å vite om NUF, NUFenes historie og høyst sannsynlig fremtiden for NUF i Norge. Primært fokuserer boka på NUF med hovedsete i England, mens andre land kun nevnes i bisetninger.

Sentrale emner rundt NUF tas opp, herunder revisjonsplikten, formaliteter i forhold til myndigheter i Norge og utlandet (der hovedselskapet er registrert), og hvordan man skal forholde seg til det skattemessige.

I praksis vil boken hjelpe deg til å sette opp ditt eget NUF, helt uten hjelp fra andre. Dog understrekes det i boka at dette ikke er noe en "ufaglært" bør gjøre, da man vil få dobbelt så mye å forholde seg til. Skal man etablere et NUF, så er det både billig og enkelt å bruke en av de tre norske store leverandørene på området.

Håndbok i NUF, ikke bare for de som vil starte firma: Hvis man driver firma, er sannsynligheten høy for at man møter og må foholde seg til et NUF. Det kan være som konkurrent, kunde eller leverandør. I slike situasjoner er det nyttig å vite så mye som mulig om selskapsformen, og på den måten vite hvordan man stiller i forhold til risiko.

Videre tas endel myter rundt hyppige konkurser og svindel blant NUFene opp. Argumentene forfatteren fremsetter underbygges av statistikk fra offentlige register og avgjørelser fra norske domstoler.

Hvem har skrevet Håndbok i NUF

Bak håndboken i NUF, står juristen Claes Zangenberg. Så hvem er han, og hvorfor er det verdt å høre på ham? Her er litt om hva mannen driver med og har drevet med.

  • Juridisk ansvarlig i Panlegis
  • Bistått skattedirektoratet med råd
  • Utvalgt som høringsinstans av Finansdepartementet flere ganger
  • Hyppig brukt rådgiver for advokater
  • Sittet i Companies Act 2006 Workgroup for foretaksregisteret i England

Panlegis er forøvrig en av Europas ledende leverandører av selskapsrettslige tjenester. De leverer blant annet oppfølging og registrering av NUF-selskaper.

Konklusjon av håndbok i NUF

Boka lærte meg en rekke nye ting, og den ble lest fra cover til cover på et par timer. Språkdrakten er forholdsvis grei, men jeg må innrømme at ett og annet ord var gjenstand for oppslag. Dog skal det gis skryt for eksempler fremsettes og argumentasjon underbygges med solide kildehenvisninger.

Videre har boka en god logisk inndeling av kapitler og momenter, noe som gjør den svært enkel å lese og bruke som oppslagsverk. Sistnevnte gjøres enda enklere ved at man finner et stikkordsregister bakerst i boka

Skal man peke på noe negativt, så må det være bokens tykkelse. Den er på rundt 90 sider, da med diverse appendix (vedlegg). I så måte kan boken mer oppfattes som hefte og ikke ei bok. Man må likevel være klar over at den er meget komprimert, og tar for seg det mest essensielle ved selskapsformen. Hovedgrunnen til at boka er i det tynneste laget, er nok fordi NUF i de fleste tilfeller kan sidestilles aksjeselskaper, og at det derfor kun er forskjellene som utbroderes i dypere drag.

Uansett, boken er et must. Den er verdt hver krone, og kan vise seg å være en god investering for den som skal handle med eller drive et NUF.

Klikk her for å kjøpe boka og få gratis frakt.

Del denne artikkelen

  • Facebook
  • del via epost
Del og favoriser

For en oversikt over alt innhold, se sitemap