Formuler en forretningsidé og bruk den

Det er veldig smart å formulere en forretningsidé, spesielt med tanke på profilering av selskapet, og kundenes forhold til det.

Vi skal se på hvordan en forretningsidé kan formuleres, og hvordan du kan bruke forretningsidéen til å utarbeide materiell som logo og slagord. Videre skal vi se hvorfor den er så viktig, når du skal ta beslutninger på vegne av foretaket.

Eksempel på forretningsidé

Du og tre venner møtes for å diskutere bedriftsetablering. I møtet enes dere om å skyte inn kr 25 000 hver og starte et selskap som skal importere ungdomsklær fra Kina. Klærne skal selges i Skandinavia. Av denne idéen formulerer dere følgende forretningsidé:

Selskapet skal bli én av Skandinavias ti største butikkjeder som selger ungdomsklær til gutter, innen fem år.

Merk at forretningsidéen ikke sier noe om hvor klærne skal importeres fra. Det er fordi forretningsidéen levner rom for at klærne også kan importeres fra andre deler av verden, dersom det skulle vise seg å være mer formålsjenelig med å nå målet om å bli én av de ti største butikkjedene for unge gutter i Skandinavia.

Valg av firmanavn, slagord og logo

Både firmanavnet, slagordet og logoen burde representere verdiene til kundemassen. Leser vi forretningsidéen igjen, ser vi ordet ungdomsklær. Fra det kan vi skille ut klær og ungdom. Her har vi altså både varen (klær) og kundegruppen (ungdom). Dessuten har vi bestemt oss for å selge til gutter.

Vi ber tjue tenåringsgutter til en spørreundersøkelse og gir dem følgende spørsmål:

  1. Hvor handler du klærne dine og hvorfor?
  2. Bruker du forkortelser og engelske ord og uttrykk i språket ditt?
  3. Hvilke firmaer synes du er kule og hvorfor?
  4. Hvilken mobiltelefon har du og hvorfor?
  5. Hvilken teleoperatør bruker du og hvorfor?

Spørsmålene danner en profil for tenåringsguttene. Vi finner ut hvilke firmaer de handler med og hvorfor de handler med dem. Selvom spørsmålene ikke går direkte på klær, ser vi hvilke selskaper som har lykkes i å appellere til de unge. På den måten kan vi kopiere de viktigste faktorene i kampanjene til de dyktigste selskapene.

Etter undersøkelsen finner vi at tenåringsgutter synes det er stilig å være trendy. Dessuten bruker de mange engelske ord og en rekke forkortelser i språket sitt. Vi tror navnet FashionBath vil appellere, og kaller derfor foretaket for FashionBath AS. Det engelske navnet fungerer veldig bra, siden butikkjeden skal operere i Skandinavia.

Videre innlemmes firmanavnet i forretningsidéen, slik:

FashionBath skal bli én av Skandinavias ti største butikkjeder som selger ungdomsklær til gutter, innen fem år.

Slagordet er også farget av undersøkelsene våre. Siden vi holder engelsk stil og vet de bruker forkortelser, så går vi for Style R Us.

FashiobBath Style R Us

Logoen burde også være inspirert av de samme verdiene. Ungt, trendy og fasjonabelt. Vi hyrer inn et designbyrå som får i oppdrag å utarbeide en logo for oss. Tilbake får vi denne (det er meg som har snekret sammen denne, bare for å illustrere, hehe) :)

Bruk av forretningsidéen i beslutningsprosesser

For å være trofast til forretningsidéen, er det alltid viktig å være konsis. Ved å spørre deg om beslutninger er relevant for forretningsidéen, finner du fort ut om du er på rett eller feil spor.

  • Vil innkjøpet av denne firmabilen føre oss nærmere mot å bli én av Skandinavias ti største butikkjeder som selger ungdomsklær til gutter, innen fem år?
  • Vil denne kleskolleksjonen føre bedriften nærmere målet om å bli én av Skandinavias ti største butikkjeder som selger ungdomsklær til gutter, innen fem år?

Vi ser altså hvor hendig det er å ha en forretningsidé, så fort vi står oppe i en beslutningsprosess.

Del denne artikkelen

  • Facebook
  • del via epost
Del og favoriser

For en oversikt over alt innhold, se sitemap