Starte Bedrift

Å starte bedrift er en rimelig stor og omfattende prosess. Her fokuseres det på hva man bør tenke gjennom før man starter firma, og hva som er lurt med hensyn til selskapsform og daglig drift av foretaket.

I tillegg kan du som aspirerer til å bli, eller allerede er, selvstendig næringsdrivende lese og diskutere emner relatert til å starte og drive bedrift i forumet for bedrift og myndigheter.

Håndbok i NUF

Håndbok i NUF

Bok for etablerere, kunder og leverandører til NUF

Håndbok i NUF er en bok om norskregistrert utenlandsk foretak og hvordan man som etablerer, leverandør til eller kunde av NUF bør forholde seg til denne selskapsformen.

Småbedriftseieren

Lær å starte bedrift og drive firma med boka Småbedriftseieren

Bokanmeldelse av Småbedriftseieren

Småbedriftseieren er ei bok for deg som planlegger å starte firma eller allerede driver en bedrift. Boka tar for seg selskapsorganisering, etablering og drift, bilordninger, skatt, arv, sparing, aksjer forsikring, trygderettigheter, lån og støttemuligheter.

Regnskapstall

Finn regnskapstall på nett for bruk når du planlegger å starte bedrift

Gratis regnskapstall for regnskapspliktige firmaer i Norge

Sjekk regnskapstall fra bedrifter i Norge på internett, og bruk regnskapstallene til å planlegge start av bedrift, og om du tør å levere på kreditt til bedriftskunder.

nettbasert regnskapsprogram

Nettbasert regnskapsprogram som styres via nettleseren

En test av et nettbasert regnskapsprogram med mange muligheter

e-conomic er et regnskapssystem som styres via nettleseren din. Dette gir deg tilgang til regnskapet uansett hvor du er, og du trenger ikke bekymre deg for å miste viktig data ved et eventuelt datahavari. Videre kan regnskapet knytes opp mot en nettbutikk for automatisert bokføring og fakurering.

Revisjonsplikt

Bør NUF-selskaper bli revisjonspliktige?

NUF er i sterk vekst, og kan nå bli pålagt revisjon

NUF er en selskapsform i sterk vekst, og særinteresser går inn for å pålegge NUF-selskapene revisjon. Tunge organisasjoner som NHO mener at revisjonsplikten for små aksjeselskaper bør oppheves, slik den gjøres i resten av EU.

Merverdiavgift

Slik fungerer merverdiavgiftssystemet

Introduksjon og forklaring av merverdiavgiftssystemet

Merverdiavgiften (momsen) og kravet om å registrere bedriften i merverdiavgiftsmantallet inntrer idet omsetningen til firmaet overstiger grensen på kr 50 000. Spar tusenvis av kroner på mva ved å holde deg under til siste slutt.

Regnskapsføring

Ta kontroll over regnskapet og bokføringen

Grunnleggende Regnskap og Analyse av Finansregnskapet

Ta full kontroll over regnskapet og beslutninger som vil påvirke regnskapet ditt. Her ser vi på to læringskilder som vil gi deg bedre innsikt på en enkel og lettfattelig måte.

Forretningsidé

Formuler en forretningsidé og bruk den

Forretningsidéen er viktig i beslutningsprosesser

Det er viktig å formulere en forretningsidé. Forretningsidéen burde nemlig være selve fundamentet i enhver beslutning, fra valg av logo og slagord til innkjøp av varer eller tjenester.

Merkevarebygging

Merkevarebygging og bedriften din

Markedsføring og merkevarebygging av firma

Flere tips og teknikker du kan bruke for å markedsføre firmaprofilen og merkevarenavnet ditt bedre og få større omsetning ved å engasjere kundene dine.

Regnskapsprogram

Lær økonomistyring og regnskapsprogram

Gratis kurs i økonomistyring og bruk av regnskapsprogram

Gratis kurs og programvare til regnskapsføring og annen økonomistyring. Programvaren og kurset er på norsk, og som sagt, helt gratis for alle. Meget nyttig for de som vil utvikle kompetanse innenfor denne delen av bedriftsøkonomi.

Starte bedrift, del 1

Starte eget Firma

Del 1 – Starte Bedrift: En innledning

Ei innledning til deg som skal starte foretak: Serien om å starte bedrift tar for seg en oversikt over hva vi skal gjennomgå og litt rundt det å starte eget firma.

Starte bedrift, del 2

Selskapsform: Risiko for deg og ditt Firma

Del 2 – Starte Bedrift: Selskapsform og Risiko

Valg av selskapsform for firmaet ditt er viktig. Det henger tett sammen med risiko, rettigheter og dine plikter ovenfor myndigheter og interessenter som leverandører og andre interessenter.

Starte bedrift, del 3

Selskapsform: Organisasjonsmessige Forhold

Del 3 – Starte Bedrift: Organissasjonsmessige forhold og valg av selskapsform

Vi ser på valg av selskapsform med hensyn på organisasjonsmessige forhold som ansettelser, finansiering og eiendeler.

Starte bedrift, del 4

Kostnader og formelle krav ved firmadrift

Del 4 – Kostnader & krav forbundet med de forskjellige selskapsformene

Vi ser på valg av selskapsform og hvilke formelle krav, forpliktelser, og kostnader til oppstart og drift dette valget har for firmaet og deg.

Kompetent styre

Kompetent Styre i ditt AS

Viktigheten av kompetente styremedlemmer i aksjeselskapet

Å ha et kompetente styremedlemmer i styret, er viktig for ethvert aksjeselskap. Ved å velge dem med omhu, sikrer du deg direkte tilgang til fagkompetanse, nettverk og informasjon.

Varemerke

Registrere eget Varemerke

Informasjon om registrering av varemerke

Registrering av eget varemerke er en uvurderlig god «asset», for uten et «registered trademark» er det vanskelig og rett og slett farlig å bygge en merkevare.

NAV

Starte bedrift med dagpenger

Gründere kan få dagpenger mens de starter bedrift

Visste du at du kan starte bedrift mens du får dagpenger? Dette kan være din store sjanse til å realisere drømmen om eget foretak!

For en oversikt over alt innhold, se sitemap