SEO tips for Diagnostics / Feilsøking

De påfølgende SEO tipsene for Diagnostics / Feilsøking er del 3 i en guiden SEO tips for Google Webmaster Tools.

Crawl errors / Gjennomsøkingsfeil

Her får du informasjon om feil Google har oppdaget ved gjennomgang og indeksering av ditt nettsted. Hvis du har feil her, så må du rette dem opp. Måten du retter opp feilene på, avhenger selvfølgelig av hvilke problemer som finnes.

Merk dog at Restricted by robots.txt ikke er én feil, med mindre du har sperret indeksering på webområder du ønsker indeksert.

Crawl stats / Gjennomsøkingsstatistikk

Under Crawl stats får du opp tre grafer og tilhørende data.

Graf: Crawl stats: Time spent downloading a page
  1. Pages crawled per day
  2. Kilobytes downloaded per day
  3. Time spent downloading a page (in milliseconds)

Hvordan bruke Crawl stats / Gjennomsøkingsstatistikk

Det er særlig gjennomsnittet for punkt 3 som er viktig her, altså gjennomsnittlig tid brukt på å laste ned en side. Hvorfor? Jo, fordi Google kun allokerer en viss tid til å indeksere nettsteder. Hvis tiden googlebot bruker på å laste ned hver enkelt side er høy, så vil den indeksere færre sider per gang den er innom.

Det leder igjen til at færre sider blir indeksert, og få indekserte sider betyr mindre trafikk.

Hvis du har pinlig høy gjennomsnittstid for nedlastning av sider, så lønner det seg å se på andre løsninger mhp {webhotell}. Det er nemlig viktig for både brukervennlighet og (muligens) SEO at responstiden på webhotellet er lav.

Hvis du får begrenset gjennomsnittstiden for nedlastning av websider til et akseptabelt nivå, så vil naturligvis de to andre statistikkene, Pages crawled per day og Kilobytes downloaded per day gå opp – hvilket er bra.

HTML suggestions / HTML-forslag

Her finner du diverse feil som duplisert (likt) innhold i <title>- og <meta>-taggene.

Hvordan utbedre feil i HTML suggestions / HTML-forslag

Hvis du har likt innhold i <title>- og <meta>-taggene, bør disse endres umiddelbart. Søkemotorer liker ikke sider som har forskjellige dokumenter med ulikt innhold mens beskrivelsene og overskriftene er like. Bruk av de vanligste SEO-teknikkene med hensyn på søkeord og søkefraser i title, h1 og description lærer du mer om her.

Hvis du navigerer til denne delen av Google Webmaster Tools, finner du dessuten en egen guide til hvordan du lager en skreddersydd og mer brukervennlig 404-side.

Del denne artikkelen

  • Facebook
  • del via epost
Del og favoriser

For en oversikt over alt innhold, se sitemap