Retoriske hersketeknikker som fornærmelser

Her skal vi ta for oss en utsøkt hersketeknikk som går ut på å bruke grove ord og fraser. Den er meget virkningsfull og brukt i mange situasjoner – fra opphetede diskusjoner i TV-debatter til regelrett «bølling» i skolegården. Ved å kjenne til hersketeknikken, kan du komme med et motsvar og amputere slagkraften i motstanderens angrep.

Virkningen av banneord

Typisk for grove ord og fraser er at de øker i kraft, desto flere som er tilstede. Dette illustrerer vi med to uavhengige situasjoner:

  1. To arbeidskollegaer sitter sammen og eter lunch. Den ene skryter vilt og uhemmet av hvor mye han har gjort, hvorpå den andre sier: «fy faen som du skryter!»
  2. Det er møte på arbeidsplassen, fem kollegaer, to mellomledere og sjefen selv har et møte. Samtalen dreier seg om effektivisering, og én av arbeiderne forklarer hvordan han jobber for å effektivisere i sin jobb. Plutselig utbryter én av kollegaene hans: «fy faen som du skryter». Mange begynner å le, og den effektive fyren sitter rød tilbake og mumler noe om kjøttkaker til middag. :XD

I den siste situasjonen er frasen mye mer virkningsfull enn i det første fordi det er flere tilhørere. Dog er situasjonene litt annerledes, siden både sjef og mellomlederne er tilstede, men det var også poenget med det siste eksemplet, for det leder oss til neste punkt.

Dersom du snakker for en forsamling, kan du umulig vite hvor mange (og ikke minst hvem) som følger med på deg. Desto flere tilhørere, jo kraftigere fungerer hersketeknikken.

Bruk banneord med omhu

Likeledes er det også slik at jo flere som hører, desto mer påpasselig burde du være med språket. Spesielt dersom målet ditt er at de som hører på skal like deg og gi deg tillit. Saken er jo at banneord er kraftuttrykk, og styrken øker i takt med publikumsantallet, og mange synes ufint språk er usmakelig, så pass opp!

Hersketeknikk ved bruk av fornærmelser

Men det er ikke bare banneord som er virker – hersketeknikken gjelder for ufinheter og fornærmelser generelt. Obama er en dyktig retoriker og vet dette. Ovenfor ser du ham bruke frasen (0:40):

«You can put lipstick on a pig, but its still a pig.»

Om sin opponent, McCain, fordi Obama mener McCain bruker ordet «change» i valgkampen sin av retoriske grunner (Les: At han egentlig ikke vil endre noe).

Dessverre fungerer hersketeknikken ypperlig, dersom du har publikum på din side. Merk deg applausen og latteren Obama høster i videoen ovenfor, like etter at han har sammenliknet McCain med en (gammel) gris. :)

Forsvaret mot denne hersketeknikken

Å forsvare seg og avvæpne uttallelser med banneord er forsåvidt enkelt. Man feks spørre: «Kysser du mora di med den munnen?». Ett annet (og mye dårligere forsvar) er å foreslå at vedkommende må ha et snevert vokabulær, siden de må ty til grove ord. Poenget er at du må snu situasjonen og rette latterligheten over det som nettopp ble sagt over på motstanderen.

Det er også vanskelig å argumentere mot folk som svarer dine argumenter med

  • «for noe tullprat»
  • «dette er tøv fra ende til annen»
  • «din tullebukk»

Her er det umulig å bruke saklige argumenter for å fortsette diskusjonen, og du må enten velge å gå ned på samme nivå, eller la vedkommende dominere deg en stakket stund. Ofte vil mennesker som møter slike motsvar gå til angrep på personen som sier det, og spørre hvorfor vedkommende ikke klarer å holde debatten på et saklig nivå, og unnlate å bruke lavpannede ord som «tøvete» og «tullprat». Det er i og for seg greit nok, men du fremstår fort som sær og prippen, dersom personen som sier det har publikum bak seg.

Derfor er nok det beste å gå ned på samme nivå, og nytte første anledning som byr seg til å sende den samme strofen tilbake – da speiler du vedkommende, og både han og publikum legger merke til det.

Del denne artikkelen

  • Facebook
  • del via epost
Del og favoriser

For en oversikt over alt innhold, se sitemap