PPC

PPC Pay Per Click

PPC er et akronym for Pay Per Click – på norsk: Betaling per klikk

PPC er en modell leverandører av {affiliate}-programmer bruker, der de tar betalt for hvert klikk som skjer på annonsørenes reklamer. Prisen annonsørene betaler kalles {CPC}.

For en oversikt over alt innhold, se sitemap