HTML

HTML er et akronym for Hyper Text Markup Language.

Prinsipielt skal HTML-filen(e) kun inneholde struktur og semantikk. Det betyr i prinsippet at man skiller mellom innhold og design. Man skal altså ha innholdet og korrekt semantisk struktur i HTML-dokumentet, mens designmessige forhold skal styres av {CSS}-filen(e).

HTML-kode har syntaksen

  1. <div id="hoveddivisjon" class="klasse">
  2. <h1>Overskrift</h1>
  3. <p>Dette er et avsnitt</p>
  4. </div>

I de fire linjene ovenfor ser vi først en divisjon med egen id og class – disse kan du gi egne egenskaper ved å referere til dem i fila med CSS, eller ved å bruke JavaScript. Legg også merke til at de påfølgende elementene i koden er nøstet inn i divisjonen, den lukkes og omslutter de etterfølgende elementene.

Videre er <h1>-taggen satt brukt for hovedoverskriften til dokumentet, tett etterfulgt av et avsnitt eller engelsk: paragraph, med HTML-taggen <p>.

For å lære mer om HTML: Sjekk ut W3Schools.com HTML Tutorial.

For en oversikt over alt innhold, se sitemap