FTP

FTP er en forkortelse for File Transfer Protocol, eller på norsk; filoverføringsprotokoll.

Protokollen er designet for å assistere filoverføring mellom datamaskiner, vanligvis på internett. Vi får ofte behov for en FTP-klient for å overføre filer til et webhotell.

Forskjellen mellom en FTP-klient og en FTP-server (el. FTP-tjener) kan sammenliknes med forskjellen på en nettleser og en webserver. Nettleseren (klienten) får informasjon fra webserveren og viser den til deg. Slik fungerer deg også FTP. FTP-serveren leverer informasjon i form av filer til FTP-klienten.

Den viktigste forskjellen mellom en webserver og en FTP-server, er at FTP-servere er laget for å drive med filbehandling, mens en webtjener er ment å behandle nettsider. Videre er FTP-tjeneren laget slik at man både kan laste opp og ned filer effektivt.

Forholdet mellom FTP-server og FTP-klient er skjematisk fremstilt nedenfor. Dog viser illustrasjonen en klient som laster ned ei fil fra FTP-serveren, selvom det er vanlig å laste opp filer fra datamaskinen lokalt til FTP-serveren.

FTP-server og FTP-klient

Hvis du har behov for et FTP-tjener eller klient, så finnes det flere gratis programmer som er publisert under {open source}-lisens. Her er to eksempler:

  • FileZilla FTP-Klient
  • FileZilla FTP-Server

Klienten ovenfor har et godt utviklet {GUI} og anbefales på det sterkeste.

For en oversikt over alt innhold, se sitemap