Starte bedrift med dagpenger

NAV: Dagpenger ved bedriftsetablering

I en artikkel om finanskrisen så vi hva man bør tenke på med hensyn til den nye økonomien vi går i møte. Mange kan komme til å bli arbeidsledige som et resultat av den, men dette kan være den store sjansen til å starte for seg selv.

Hvis du allerede kan mye om dagpenger, så trenger du ikke å lese de to påfølgende avsnittene under, men kan hoppe rett til avsnittet «arbeidsledig og sulten på å drive foretak».

Dagpenger under arbeidsledighet

De fleste kjenner sikkert til at man får dagpenger under arbeidsledighet i Norge. Hvis du kvalifiserer, får du 62,4 prosent av ditt tidligere inntektsgrunnlag før skatt. Dog er det et tak for hvor stor inntekt de beregner dagpengene dine ut ifra, men i hovedsak baseres det på én av de to hovedreglene nedenfor:

  1. Skattepliktig inntekt siste kalenderår
  2. Gjennomsnitt av skattepliktig inntekt de tre siste kalenderår

Du får det alternativet som går i din favør. I tillegg er det endel klausuler og tilleggsytelser. Du kan lese alt om dagpenger i generelt rundskriv om dagpenger hos NAV.

På tross av at 62,4 prosent kan høres lite ut, må du også huske på at du får nedsatt skatteevne. I Norge har vi progressivt skattesystem, hvilket innebærer at desto mer du tjener, desto større prosentandel av inntekten din krever de. Følgelig vil du betale mye mindre skatt når du får dagpenger, enn du ellers ville gjort, og som et resultat får du mer utbetalt.

Verdt å merke seg, er at det ikke bare er de som har mistet jobben sin som får dagpenger. Man får også dagpenger hvis man selv sier opp jobben sin, men da blir man pålagt karantenetid på åtte uker. Det vil i praksis si at du ikke får dagpenger de første åtte ukene mens du er ledig. Dog har du krav på livsopphold fra sosialkontoret i denne perioden. Dette er ikke en oppfordring til å spekulere i velferdssystemet, men en påpekelse. Grunnene til å si opp kan jo være mange, og ikke synonymt med et ønske om å snylte på Staten.

Arbeidsledig og uverdig

Å gå arbeidsledig over lang tid gjør noe med oss mennesker. Ikke nødvendigvis fordi vi ikke er produktive, men fordi vi blir sett ned på av samfunnet. Historier om at folk føler seg uverdige og lite hørt av saksbehandlere hos NAV, har også versert. Videre kan man oppleve at alt man har gjort for en tidligere arbeidsgiver ikke var verdt en tøddel, og mange føler seg maktesløse og mindreverdige av å få avslag på alle jobbsøknadene sine.

Arbeidsledig mann som føler seg liten hos NAV

En bekjent var arbeidsledig en periode. Han har fortalt at han ble sendt på arbeidslivskurs i regi av NAV. På kurset var det drøyt tjue voksne personer, og den første dagen hadde de blitt bedt om å tegne hvordan de følte seg. En annen dag hadde de måttet sitte på gulvet rygg mot rygg, to og to mens de snakket om ting. Disse såkalte øvelsene skulle vissnok få folk til å åpne seg. Hvorfor de skulle det, vites ikke.

Disse tingene driver mange mennesker inn i dype depresjoner og de rulleres som kasteballer mellom psykologer, yrkesveiledere og andre spesialiserte supereksperter i systemet. Man observerer at systemet opptrer som om de vet ditt beste.

Det man skal huske på i en slik situasjon, er at du har et lager av kunnskap og know how. Dette har du opparbeidet deg gjennom hele livet, og det kan du utnytte. Kanskje du kan selge kompetansen i ditt eget foretak?

Arbeidsledig og sulten på å drive foretak

For å få dagpenger under etableringen, må du søke. Videre forutsettes følgende:

  1. Bedriften er en nyetablering
  2. Du mottar allerede ordinære dagpenger, før du søker
  3. Næringsfaglig vurdering fra kompetent instans godkjent av NAV må foreligge
  4. NAV må godkjenne planene dine

For å utdype dette litt. Du allerede motta dagpenger, før du søker. Det fører ikke frem, dersom du sier opp jobben og kommer trekkende med planer om firmaetablering.

Det presiseres videre at en instans må vurdere om planene dine er bærekraftige. Denne faglig relevante instansen må være godkjent av NAV.

Etter du har introdusert konseptet for NAV, vil de avvente instansens innstilling og ta den endelige avgjørelsen om hvorvidt prosjektet ditt holder vann.

Hvis du får innvilget dagpenger under etableringen

Dersom søknaden din innvilges, er du ikke lenger forpliktet til å ta de jobbene som Arbeids- og velferdsetaten tilbyr deg. Videre vil tidsintervallet kunne strekke seg opp til ni måneder, hvorav seks er myntet på utvikling av idéen og tre er etter foretaket er startet.

Søknadsprosessen for å få dagpenger under etablering

Det kan se ut til at NAV har et rimelig krunglete regelverk å forholde seg til her. Først skal man nytte en ekstern, men godkjent instans for å godkjent prosjektet. Dernest skal Arbeids- og velferdsetaten ta den endelige avgjørelsen. Hvis man får innvilget, er seks måneder satt av til idéutvikling.

Man må nesten spørre seg hvilket grunnlag den faglige innstansen og NAV skal basere avgjørelsene sine på, når NAV i ettertid innvilger opptil seks måneder til utvikling av konseptet.

Undertegnede tror likevel ikke at man skal la dette være til hinder for å gjøre grundige undersøkelser i forkant av bedriftsetableringen. På tross av at det er en faglig undersøkelse som skal gjøres, bør det nok også skinne igjenom at søkeren forstår hva det innebærer å drive et foretak, for det fører med seg mange forpliktelser ovenfor det offentlige (og fremtidige kunder).

Stikkordet er nok systematikk og grundighet her, og heldigvis finnes det gode kilder for å sette seg inn i bedriftsrelaterte emner på internett. Verdt å nevne er de to statlige kildene:

Bedin.no
Administrert av Nærings- og handelsdepartementet. Bedin er en portal for bedrifter og etablerere, og de tilbyr blant annet gratis etablereropplæring og gratis grønt nummer, (800 33 840) der du kan ringe inn for å få svar.
Altinn.no Regelverk
Altinn er kjent for de fleste nordmenn. En portal for dialog med det offentlige. På nettstedet finner du hjelp til regelverket og de vanligste spørsmålene i forbindelse med å starte og drive egen bedrift.

Del denne artikkelen

  • Facebook
  • del via epost
Del og favoriser

For en oversikt over alt innhold, se sitemap