Spørsmål til Jobbintervjuet

Her skal vi ta opp spørsmål det er lurt å stille i et jobbintervju. Ved å stille spørsmålene viser du klart initiativ ovenfor arbeidsgivere, og at du er interessert i å vite hva du går til.

Spørsmålene fokuserer videre på at du får kartlagt arbeidsforholdene så godt som mulig, før du eventuelt får og aksepterer jobben.

Tips: Dersom du er usikker på rollen som arbeidssøkende i et jobbintervju som helhet, kan det være lurt å lese denne artikkelen om tips til jobbintervjuet. Den tar for seg ti råd enhver arbeidsledig arbeidssøker burde lese.

Viktige spørsmål i jobbintervjuet

Husk at: Et jobbintervju er en dialog mellom arbeidsgiver og en potensiell arbeidstaker – der begge sider har det samme målet: Å finne ut om den andre parten har noe å tilby dem. Følgelig er det ingenting i veien for at du stiller intervjueren spørsmål, som vil gjøre din beslutning om hvorvidt du ønsker jobben eller ei, lettere.

  1. Hvordan er arbeidsmiljøet?

Å kartlegge status på arbeidsmiljøet er viktig for de fleste. Hvordan ser ledelsen på arbeidsmiljøet? Organiserer firmaet sosiale arrangementer? Har bedriften forventninger til at du skal delta på sosiale arrangementer? Er tonen på arbeidsplassen formell eller mer jordnær?

Disse spørsmålene, og din reaksjon på svarene, viser hvordan du stiller deg ovenfor bedriftskulturen i firmaet. De fleste av oss er ikke interessert i å jobbe dag ut og dag inn for en bedrift der vi ikke føler oss «hjemme», og derfor er disse spørsmålene viktige for å finne ut om jobben er noe for deg.

  1. Hva er bedriftens visjon og slagord?

OBS: Dersom bedriftens visjon og slagord ligger tilgjengelig på nettet, så er dette noe du allerede burde vite fra dine forbredelser til jobbintervjuet. Hvis opplysningene ikke er tilgjengelige, er det nærmest en selvfølgelighet at du spør.

Be gjerne arbeidsgiveren lede deg gjennom bedriftens filosofi, og hvorfor akkurat dette er viktig for dem.

Ved å stille disse spørsmålene, ser du om de er profesjonelle, og hvilke kvaliteter bedriften ønsker å promotere. Kanskje du til og med får et diffust svar, og dermed avslører at firmaet ikke er et sted du ønsker å jobbe? Hvem ønsker vel å jobbe for en useriøs aktør?

  1. Spør lederen om hans «fartstid»

Veldig ofte er den som intervjuer deg mellomleder, og dersom du får jobben, blir han høyst sannsynlig sjefen din. Ved å spørre personen om hvor lenge han har jobbet i bedriften, hvordan han trives og hvordan «fartstiden» hans har vært, vil du se om vedkommende er ambisiøs og klar for å rykke videre, eller om han har sittet i samme posisjon i tjue år og planlegger å sitte i ti til.

Hvis sistnevnte er sant, og han tviholder på stillingen sin, så levnes det ikke mye rom for at du promoteres. Dersom vedkommende er ambisiøs, og du gjør en god jobb, vil det eksistere muligheter for at han anbefaler deg til sin gamle stilling, den dagen han rykker til neste trinn. (Ofte vil mellomledere med dyktige arbeidere under seg ta med seg disse, den dagen de får en forfremmelse).

  1. Hvordan organiseres opplæringen din?

I «rotete» bedrifter kan nyansatte ofte bli overlatt til seg selv. Et slikt scenario kan få enhver til å føle seg usikker og utenfor. Be derfor om å vite hvordan opplæringen vil bli gjennomført, og ikke minst hvem som skal gi deg opplæring.

Hvis du ønsker å utvikle dine evner, er det selvfølgelig viktig at du blir godt ivaretatt av bedriften. Med dette spørsmålet får du vite hvor opptatt de er av at du skal mestre jobben, og hvem du kan gå til for å få hjelp, dersom det er nødvendig.

  1. Hvordan fungerer lønnsordningen?

Mange kvier seg for å spørre om lønn, men sannheten er jo at de fleste av oss jobber for å få lønn. Av dette følger det at det ikke er noe galt i å spørre hva slags lønnsordning bedriften bruker (fastlønn, timelønn, bonuser) og størrelsesorden på lønnen.

Det er unødvendig å poengtere ytterligere hvorfor dette spørsmålet er så viktig, så jeg lar det bli med dette. :)

Del denne artikkelen

  • Facebook
  • del via epost
Del og favoriser

For en oversikt over alt innhold, se sitemap