Sammenhenger mellom prisstrategi, lønnsomhet og arbeidsmengde

Det er ekstremt viktig å utarbeide en gjennomtenkt prisstrategi før du lanserer et produkt eller en tjeneste. I denne artikkelen skal vi se hvordan etterspørsel og arbeidsmengde henger sammen med pris, og hva du bør tenke gjennom for å ha best lønnsomhet med lavest mulig arbeidsinnsats.

La oss først definere hva verdisyn er, og hvordan den henger sammen med etterspørselen etter en vare eller en tjeneste.

Verdisyn og Handel

Alle mennesker har et verdisyn, og verdisynet legges til grunn for enhver beslutning. For å illustrere hvordan verdisynet fungerer, tenker vi oss følgende:

Idet én person ser prisen på en vare, veies varens nytteverdi opp mot pengens nytteverdi – dersom personen vurderer at produktets nytteverdi er høyere enn prisen, så kjøper vedkommende varen. Resultatet er at personen føler han har fått noe bedre (produktet), for det han hadde (pengene). Slik er det også for selgeren, fordi han verdsetter pengene høyere enn varen.

Dette prinsippet gjelder for enhver handel. Dermed følger det at kjøp og salg er identiske hendelser som begge parter nyter godt av.

  • Kjøperen betaler penger for å få varen(e)
  • Selgeren betaler varer for å få pengene

Pris og Etterspørsel

Alle vet at pris og etterspørsel henger sammen. Dette er på grunn av verdisynet vi illustrerte ovenfor. Hvis vi antar at dette stemmer, vil kurven som beskriver sammenhengen mellom pris og antall solgte enheter se omtrent slik ut:

Pris og etterspørsel

Fra grafen ser vi hvordan etterspørselen øker når prisen synker. Vi minner dog om at dette er en modell – i virkeligheten er nok ikke grafen kontinuerlig, men bestående av ledd.

Deg, ditt firma og prisen på dine tjenester

La oss anta at du driver en pølsebod. For enkelhetsskyld serverer du kun én type pølser. Kostnaden pr ferdig oppvarmede pølse er 5 kr. I tre dager, prøver du tre forskjellige priser på pølsene dine.

Omsetningsstatistikk for pølseboden
Dag Pris per pølse Antall solgte pølser Fortjeneste
1 10,- 100 500,-
2 12,- 90 630,-
3 15,- 50 500,-

Fra tabellen ovenfor ser vi at lønnsomheten, er størst når prisen pr pølse er 12 kr. Videre ser vi at overskuddet er likt med en enhetspris på 10 og 15 kr.

På tross av at lønnsomheten er lik med en enhetspris på 10 og 15 kr, så er det noe annet som ikke er likt. Kan du tenke deg hva det siktes til? Arbeidsinnsatsen! Ved å prise pølsene til 10 kr selger du 100 pølser. Hvis du selger dem for 15 kr, så selger du bare 50 pølser. Det betyr at du må servere dobbelt så mange pølser for å tjene like mye!

Dette leder oss til det neste punktet i vår prisstrategi, nemlig pris og arbeidsinnsats.

Pris og Arbeidsinnsats

Vi har altså konstatert at lavere pris leder til økt salg som i sin tur krever økt arbeidsinnsats. Slik er det for de fleste bransjer, men ingen regel uten unntak :D

Hvis du leverer en tjeneste, feks datasupport, skadedyrbekjempelse eller privattimer som lærer i matematikk, så har du kun en viss tid til disposisjon. Dette må selvsagt prisene dine reflektere.

Det samme gjelder selvfølgelig hvis du selger varer. Jo mer du selger, desto mer må du pakke, jo mer må du adressere, desto mer må du sende, jo flere kunder må du følge opp. Det kan altså være bedre å gå for en høyere pris og følgelig mindre salg som krever mindre arbeid, enn å gå for en lav pris som krever mye jobb.

Men det kan også være lurt å gå for kvantum. La oss si du har skrevet en ebok, og denne selges på internett. Da er som oftest salgs- og leveringsløsningen helautomatisert, og dermed kreves det ikke at du gjør noe.

Prising av Liten, Medium og Stor

Vi har alle sett det – de tre forskjellige størrelsene på gatekjøkken eller resturanter. De fleste velger faktisk medium, derfor er det lurt å legge til rette for at profitten blir størst på medium størrelse.

La oss anta at vi selger hamburgere. Hamburgerne kommer i tre størrelser listet i tabellen nedenfor.

Hamburgerpriser
Navn Størrelse Pris Kg Pris
Liten Hamburger 100g 40,- 400,-
Medium Hamburger 150g 65,- 433,-
Stor Hamburger 250g 80,- 320,-

Legg merke til kolonnen for Kg Pris. Der ser du at prisen er høyest for medium. Dette går igjen hos veldig mange som leverer liten, medium og stor størrelse. De som ikke har lagt inn slike priser, vet rett og slett ikke sitt eget beste. :)

Del denne artikkelen

  • Facebook
  • del via epost
Del og favoriser

For en oversikt over alt innhold, se sitemap