Frakt og Ekspedisjonsgebyr på QXL

Denne artikkelen er spesielt rettet mot folk som selger varer og på QXL, og tar for seg policy rundt:

 • Prising
 • Fraktkostnad
 • Ekspedisjonsgebyr

Prising og utropspris

Varer som selges på internett har en rekke kostnader knyttet til seg. På QXL vil salgssummen, i tillegg til normale kostnader, også måtte dekke sukessprovisjon og listepris. Disse annonserings- og salgskostnadene eter selvfølgelig rett av profitten.

Sørg for at utropsprisen på QXL dekker innkjøpspris, sukessprovisjon og listepris, i tillegg til en fortjeneste.

Videre er det smarteste er å sette fraktpris og et ekspedisjonsgebyr utenom prisen på selve auksjonen. Prisen på frakt bør være jfr Postens priser, mens ekspedisjonsgebyret bør reflektere de faktiske kostnadene forbundet med auksjonen.

Fraktkostnad og Fraktpolicy

Frakt er dessverre dyrt i Norge. For kjøpere er frakt et slags nødvendig onde – en ekstrakostnad. Mange selgere har derfor adoptert en policy med «gratis frakt», men det går selvfølgelig ikke ann å gi noe gratis. I et slikt tilfelle vil fraktkostnaden prises inn i listeprisen, og på den måten ender kunden opp med å betale mer for produktet enn nødvendig, fordi det beregnes sukessprovisjon av salgssummen (dersom den er mindre enn kr 300,-).

Selve sendingen av varen gir forøvrig en unik mulighet til å markedsføre seg selv ytterligere.

Det er dessuten lurt å bruke fraktvilkårene til å nøre oppunder mersalg. Med dette menes det å lage et incentiv til at en potensiell kjøper handler mer. Dette kan gjøres ved å bruke fraktbetingelser som ser slik ut:

Fraktbetingelser Formålet er å gjøre frakt så billig som mulig for deg som kjøper. Vi avtaler ytterligere hva slags sendingsmetode som fungerer best for deg, etter at du har vunnet auksjonen(e).

 • Kjøper betaler frakt
 • Flere gjenstander sendes sammen (billigst mulig)

Fraktprisen som er oppgitt i auksjonen (kr 19) er basert på vanlig brevpost (B-post). Denne sendingsmetoden er billigst, men uforsikret og ikke mulig å spore. Dessuten vil forsendelsen foregå på ditt ansvar.

Dersom du ønsker forsikret og sporbar sending, må du selv betale pristillegget. Du vil få spørsmål om du ønsker dette i eposten fra meg, dersom det er deg som får tilslaget på denne auksjonen.

Disse fraktbetingelsene gjør det tydelig og klart for kunden at selgeren ønsker å gjøre det billigst mulig for ham eller henne. Samtidig lager den et incentiv til at vedkommende bør kjøpe flere gjenstander, slik at gjennomsnittsprisen på frakt per vare blir mindre.

Ekspedisjonsgebyr og policy

Dersom man selger en vare til kr 300,- vil den totale annonseringskostnaden beløpe seg til kr 20,- (18 kr i sukessprovisjon og 2 kr i listepris). Dessuten må man bruke emballasje, tid (pakking, reising) og drivstoff for reisen til postkontoret. Disse faktorene bør et eventuelt ekspedisjonsgebyr dekke. Ekspedisjonsgebyret bør holdes utenfor listeprisen, slik at QXL ikke tar tar provisjon av det.

Det er viktig å forsvare ekspedisjonsgebyret, slik at folk ikke finner det urimelig. Å kalle det noe annet enn ekspedisjonsgebyr er heller ikke å forakte – for folk flest er ikke så glad i gebyrer. Man kan feks kalle det «emballasjekostnad» eller «ekspedisjonskostnad». En god forklaring på gebyret er:

Ekspedisjonskostand Ekspedisjonskostnaden er kr 24 per gjenstand, og er satt for å dekke ekstrautgifter som:

 • Emballasje
 • Reise til postkontoret

Det kan være en idé å kreve ekspedisjonsgebyret én gang. Da lager man et incentiv til å handle mer på samme ordre. Dette gjelder for fraktpolicyen også.

Kort oppsummering:

 • Utropsprisen bør inneholde noe profitt
 • Sett fraktpris jfr Postens satser
 • Sett ekspedisjonsgebyr
 • Forsvar ekspedisjonsgebyret

Del denne artikkelen

 • Facebook
 • del via epost
Del og favoriser

For en oversikt over alt innhold, se sitemap