Tekstproduksjon med underoverskrifter for emner og momenter

Vi skal nå se på hvorfor underoverskrifter er så viktig. For å klare det, må vi også lære om emner og momenter i en tekst, så la oss begynne.

Norsklæreren min, Lydia, sa alltid at vi ikke skulle bruke underoverskrifter. Hun mente at en sammenhengende tekst skulle gå fra et emne til et annet på en naturlig måte, og at momentene skulle skilles med nytt avsnitt. Dermed ville underoverskriftene avbryte flyten og virke mot sin hensikt.

Dette var jeg sterkt uenig med henne i, og jeg argumenterte for at tekster med underoverskrift ble mer oversiktelig, og at det ble tydeligere hva hvert emne handlet om og hva forfatteren mente om det som stod under. Hun hørte ikke på meg, og i protest fortsatte jeg å levere tekster med underoverskrifter. Hun ristet på hodet og smilte hver gang. :)

Forskjellen på emne og moment

For tydeliggjøre hva hun mente med emne og moment, må vi eksemplifisere litt. La oss si du skal skrive en tekst som tar for seg positive og negative sider ved delingskulturen på internett. Ville det ikke da være naturlig å skille de positive sidene fra de negative ved å nytte underoverskrifter, og så presentere hver enkelt grunn i et nytt avsnitt? Eksempel (uten hovedoverskrift og innledning):

Positive sider ved delingskulturen på internett

En stor del av verdens befolkning lever langt under fattigdomsgrensa, og har ikke tilgang til offentlig utdanningsinstitusjoner, slik vi er heldige og ha her i Norge. Delingskulturen på internett, blant annet gjennom Wikipedia, har gjort at mange mennesker som ellers ikke ville hatt tilgang til denne kunnskapen, har det nå.

Videre gjør delingskulturen at de menneskene som brenner for noe, får tilgang til å publisere informasjon om emnet, uten å gå gjennom kommersielle aktører som forlag, aviser og blader.

Negative sider ved delingskulturen på internett

De bedriftene som tidligere har fokusert og tjent penger på salg av informasjon, har nå fått en sterk konkurrent i delingskulturen på internett. Det blir vanskeligere å selge publikasjoner, fordi det ofte finnes et fullgodt og gratis alternativ på internett. Det leder selvsagt til at bedriftene står i fare for å måtte skrenke inn og si opp ansatte.

I teksten ovenfor, ser vi at jeg presenterer to grunner (momenter) for hvorfor delingskulturen er noe positivt (emne). Videre presenterer jeg én grunn til at det er noe negativt. Du kan også se på moment som en idé. Men la oss se litt nærmere på den negative grunnen. Er det en universell sannhet at innskrenkinger og oppsigelser er noe negativt? For å sette det litt på spissen:

Hvis disse bedriftene sier opp ansatte, fordi de får solgt færre blader, aviser og bøker, så betyr det at papirforbruket går ned, og dermed er det positivt for miljøet. Dermed viser underoverskriften at jeg synes miljøet er mindre viktig enn at bedrifter får fortsette å trykke bøker og ha mange årsverk. - Og nå kan du spørre hvor mye papirforbruket har gått opp, fordi folk tar utskrifter av publikasjoner på internett, hehehe. :)

Mitt argument er altså at underoverskrifter gjør teksten mer oversiktlig og lesbar, og det er viktig med hensyn til det neste og viktige poenget.

Underoverskrifter på internett

Undersøkelsene har talt: Vi leser ikke på internett, vi skanner. Dessuten sier forskerne at det ikke er lett å lese på nett . Det gjør det desto viktigere å bruke forklarende underoverskrifter, slik at brukerne har noe å feste øynene på og trekke konklusjoner fra.

Dessuten er det ikke uten grunn at megasider som Wikipedia, har valgt å ta i bruk underoverskrifter på sine sider.

Fengende og forklarende underoverskrifter

Så, med alt dette i mente, er det forstått hvor viktig underoverskriftene er. Vi ønsker til enhver tid å gi brukerne våre noe å trekke konklusjoner fra og vekke interesse. Tommelfingerregelen er at underoverskriften din beskriver temaet du tar opp, og at du følger på med momenter (idéer/grunner) under. Det er også lov å bruke nøstede underoverskrifter. Det vil si at du har underoverskrifter til underoverskriftene. Til dette bruker vi {HTML}-taggene: <h1>, <h2> ... <h6>

Avslutningsvis vil jeg bare si til den gamle norsklæreren min: – Lydia, eat your heart out! :P

Del denne artikkelen

  • Facebook
  • del via epost
Del og favoriser

For en oversikt over alt innhold, se sitemap