Troverdighet ved linking

På internett finnes et hav av informasjon, og det er ikke alltid like lett å fremstå som troverdig for en stakkars webredaktør. Men frykt ikke, det finnes bot og bedring.

Underbygg påstander med eksterne ressurser

Ekstern Link

Vi vet det egentlig alle sammen – i allefall de av oss som har skrevet en påstand i et forum. Det er ikke sjelden vi blir spurt etter kilder som bekrefter det vi argumenterer for, og slik bør det også være.

Sørg for å underbygge de fleste påstander – enten med empiriske data (målinger), eller linker til eksterne og troverdige ressurser. Desto mer kontroversiell informasjonen er, desto større blir behovet for underbyggende kilder.

Velg kilder med omhu

Valg av kilde må være relevant til budskapet og grad av allmenn troverdighet.

De fleste vet at man ikke alltid kan stole på Wikipedia – likevel er den svært mye brukt, også av de som mener den er en dårlig og en lite troverdig ressurs. Personlig mener jeg Wikipeida har et godt utgangspunkt, fordi det er diskusjoner og foregår flagging på kontroversielle emner. Den eksplosive veksten i antall forfattere på Wikipedia har også gjort at kredabiliteten har økt betraktelig, fordi mange av de nye deltakerne er svært opptatt av kvaliteten på nettstedet. Wikipedia fungerer godt en kilde, dersom emnet ikke er veldig kontroversielt.

Google Scholar

Dersom man vil formidle vitenskaplige data, kan det være lurt å bruke Google Scholar – der kan du grave i hundretusenvis av rapporter og akademiske publikasjoner.

Google Scholar er kun i BETA-modus enda, men fungerer likevel svært tilfredstillende.

Hvis informasjonen hevder å være en bredt akseptert preferanse, kan man bruke internettfora for å underbygge påstanden. Ett eksempel på en slik påstand kan være:

«Våre kunder forteller til stadighet at vårt produkt er det beste på markedet»

I tilfellet beskrevet ovenfor, vil mange nettbutikker kanskje vise til såkalte «testemonials», dvs: Tilbakemeldinger fra kundene sine. En annen ting de gjør er å la brukerne komme med egne produktanmeldelser. På tross av at begge disse metodene er smarte, vil det bli mer troverdig dersom foretaket viser til en tråd i et forum, der en bruker av produktet uttaler seg om kvaliteten og servicen de mottok hos nettbutikken. Hvorfor? – Jo, fordi nettstedet ikke kan administrere innlegg på tredjeparts nettside.

Dette er grunnen til at det finnes et stort marked for prisguider og tredjeparts «testsider» – vær likevel obs på at mange «produktbloggere» skriver positivt om varer og tjenester, fordi de får penger eller goder av leverandørene. Et godt eksempel på dette er den velkjente «datanørden» Chris Pirillo.

Søkermotoroptimalisering ved ekstern linking

Søkemotorer kjører algoritmer opp mot nettsteder. Algoritmen henter ut ordene og organiserer disse i indeksen sin. På enhver nettside befinner det seg en rekke {nøkkelord og søkefraser}, og med disse vil algoritmen blant annet legge relevansen for nettsiden til grunn. Relevansen avgjøres av flere faktorer, blant annet antall {backlink}s og ikke minst hvilke sider den relaterer seg til gjennom utlinker.

Hvis ei nettside informerer om noe og linker til et annent, relevant og autoritært nettsted, vil søkemotorene se på dette som et forhold mellom de to datasamlingene.

Det er også viktig å linker for SEO – det er viktig for de lesende, såvel som nettstedet det kobles til.

Del denne artikkelen

  • Facebook
  • del via epost
Del og favoriser

For en oversikt over alt innhold, se sitemap