Tekstmarkering gir forbedret lesbarhet

Vi har tidligere nevnt at folk ikke leser på internett, men skanner. Vi skal nå se på hvordan vi kan bruke tekstmarkering for å forbedre leseligheten, eller rettere sagt: skannbarheten.

Forskjellige former for tekstmarkering

Det finnes mange måter å markere tekst på i {HTML}. De tre vanligste typene er:

  1. Tykk type
  2. Kursiv type
  3. Understreket

Legg spesielt merke til hvor oversiktelig det blir, når man benytter ei liste for å presentere data. Men nok om det, tilbake til tekstmarkeringens underfundige verden.

Tekstmarkeringene hjelper oss å gjøre ting mer skannbart, fordi de fanger oppmerksomheten til folk, idet øynene deres sklir over teksten. Hvis du gjør det riktig, vil du vekke interessen deres, og da leser folk mer av det du har skrevet.

De fleste kjenner nok allerede til HTML-kodene, men for ordens skyld gjengir vi dem likevel i samme rekkefølge som listen ovenfor: <strong>, <em> og <i>

Videre kan vi si at linking er tekstmarkering, fordi linker skiller seg ut fra teksten rundt dem. Derfor er det viktig å linke riktig, både med hensyn til søkemotoroptimalisering og leselighet på nett.

En annen form for tekstmarkering er underoverskrifter, fordi de også skiller seg fra teksten rundt dem.

Ikke overdriv bruk av tekstmarkering

Hvis du forsøker å gjøre teksten din for skannbar, så ender du opp med å gjøre den lite lesbar. Det blir slitsomt for både øyne og hjerne når fokuset blir dratt fra et sted til et annet hele tiden. Følgelig er ikke tekstmarkering noe du skal bruke helt over en lav sko, men plassere varsomt og strategisk rundt i teksten din.

Et godt tips er å skrive teksten ferdig først, så korrekturlese den, rette opp eventuelle feil og til slutt begynne med strategisk markering av ord og uttrykk. Hvis du skriver og markerer på likt, skifter du stadig fokus, og dermed blir tekstene fort preget av dårlig flyt og sammenheng.

Alle poengene i denne artikkelen er rimelig åpenbare, men saken er at du skal være klar over disse viktige prinsippene, når du produserer tekster.

Del denne artikkelen

  • Facebook
  • del via epost
Del og favoriser

For en oversikt over alt innhold, se sitemap