Laste ned Wordpress og Wordpress-Theme

Her skal vi laste ned Wordpress og et Wordpress-theme. Dernest skal vi pakke opp og legge wordpress-theme filene inn i wordpress og gjøre klart til å laste filene opp til webhotellet med FTP.

Før vi begynner med det, ser vi kort på hva Wordpress er – men ikke la det herske noen tvil: Dersom du skal starte en blogg, er Wordpress sin løsning den aller beste. Hvis du allerede vet hva Wordpress er, og kun ønsker hjelp til å laste det ned, kan du gå direkte til nedlastningsveiviseren

Wordpress og Wordpress-Theme

Wordpress blogg

Wordpress er et {CMS} som lar deg uten programmeringskunnskaper publisere ting på internett. Systemet er et «open source»-prosjekt, og er helt gratis å bruke for alle.

De fleste blogger, både amatørblogger og profesjonelle, er basert på Wordpress-grensesnittet. Det kommer først og fremst av at wordpress er ekstremt brukervennlig. Du kan være helt trygg på at den beste bloggløsningen å finne er wordpress.

Wordpress-Theme

Wordpress-Theme er kort forklart en «design-template», altså måten Wordpress vil se ut. De er i hovedsak basert på {HTML} og {CSS}, og mange webdesignere har laget «themes» som kan lastes ned gratis på nettet.

Dersom du ønsker et skreddersydd Wordpress-theme, men ikke kan HTML og CSS selv, så kan du i tilfellet hyre inn én webdesigner til å gjøre jobben for deg.

Laste ned Wordpress og Wordpress-Theme

 1. Trykk her for å laste ned siste versjon av Wordpress

Du vil da få ned en nedlastningsboks, og etter at du har valgt hvor du vil legge zip-filen, så er du ferdig :) Det neste du må gjøre nå, er å velge et wordpress-theme.

 1. Trykk her for en oversikt over Wordpress-Themes

Du får da opp et nytt vindu, og kan velge hvilket theme du vil ha. Når du har funnet ditt theme, så laster du det ned ved å trykke på «download»-knappen ved siden av themet.

Laste ned Wordpress Theme
 1. Pakk opp Wordpress og Wordpress-Themet

For å pakke opp Wordpress og Wordpress-temaet, må du bruke et oppakkingsprogram som feks Winzip eller Winrar. Førstnevnte er inkludert i Windows XP eller nyere så det kreves ikke at du laster ned ny programvare for å gjøre dette.

Dersom du har lastet ned både Wordpress og Wordpress-temaet og lagt dem i samme mappe, så går du inn i mappen, høyreklikker på zip-filen for Wordpress og pakker den opp. Repeter prosessen med Wordpress-temaet.

 1. Legg Wordpress-themet inn i Wordpress

Gå inn i Wordpress-mappen din, velg deg inn i «wp-content»-mappen og til slutt «themes». I denne mappen legger du inn ditt valgte theme.

 1. Lag og rediger filen «wp-config.php»

Denne filen skal inneholde en rekke informasjon. Blant annet host (adresse), brukernavn og passord til (MySQL) databasen din. Dersom du har fulgt guiden for å starte egen blogg og opprettet eget domene her, så opprettet du både database, databasebruker og satt et passord på denne.

Så tilbake til filen «wp-config.php. I Wordpress-mappen du har lastet ned, vil det ligge ei fil som heter «wp-config-sample.php».

 1. Kopier «wp-config-sample.php»
 2. Gi filen nytt navn. Kall den «wp-config.php»

Viktig: Filen skal ligge i rotmappen. Det vil si selve hovedmappen, eller den første mappen i filtreet til Wordpress om du vil.

Du må åpne denne filen i et tekstbehandlingsprogram (notepad/skriveblokk fungerer helt fin-fint). Dernest finner du frem og endrer følgende linjer i den og redigerer dem i jfr med dine personlige detaljer.

 1. define('DB_NAME', 'Ditt Databasenavn Her');
 2. define('DB_USER', 'Ditt Brukernavn Her');
 3. define('DB_PASSWORD', 'Ditt Passord Her');
 4. define('DB_HOST', 'host (adresse) til databasetjener her');

Etter at du har gjort det, endrer du disse linjene til noe du selv velger:

 1. define('AUTH_KEY', 'Skriv din unike frase her');
 2. define('SECURE_AUTH_KEY', 'Skriv din unike frase her');
 3. define('LOGGED_IN_KEY', 'Skriv din unike frase her');
 4. define('NONCE_KEY', 'Skriv din unike frase her');

Dersom du har problemer med å finne på egne, unike nøkler til disse fire konstantene, så kan du bruke denne nøkkelgeneratoren.

For ytterligere informasjon om «wp-config.php»-filen, kan det også være en god idé å lese denne engelske innføringen: Editing wp-config.php.

 1. Last filene opp via FTP

Du er nå klar til å laste opp filene via FTP.

Del denne artikkelen

 • Facebook
 • del via epost
Del og favoriser

For en oversikt over alt innhold, se sitemap