Selskapsform: Risiko for deg og ditt Firma

Valg av selskapsform for virksomheten din er én av de viktigste avgjørelsene du tar. Valget er ofte avhengig av mange forskjellige faktorer, også individuelle. Det er en umulighet å svare for hva som er best, og derfor holder denne (og de påfølgende) artiklene fokuset på generelt grunnlag. I forkant av etablering, kan det derfor være lurt for enhver å oppsøke profesjonell hjelp, slik at man unngår komplikasjoner senere.

Men tilbake til selskapsform – hvilken selskapsform du velger for for virksomheten din er veldig viktig. Dette valget har nemlig konsekvenser for mange aspekter ved driften. Spesielt viktig å tenke over først er:

Ved å følge lenkene ovenfor, finner du mer informasjon om konsekvensene for valg av selskapsform. Her skal vi dekke deler av emnet i tykk type, nemlig risikoaspektet ved å drive egen bedrift. Vi begynner med å skille mellom to forskjellige typer risiko.

  1. Risikoen for å ikke tjene penger
  2. Personlig ansvar for foretakets gjeld og forpliktelser

Risiko for å ta personlig ansvar for firmaets gjeld og forpliktelser, kan du påvirke med valg av selskapsform. Vi skal se mer på dette senere, men først må det understrekes at du ikke kan gardere deg mot, eller eliminere risikoen for å ikke tjene penger. Derfor er det svært viktig at du har gjort markedsundersøkelser i forkant av etableringen.

Intet marked = ingen jobb = ingen lønn.

Så til punkt #1: Vi ser på de forskjellige selskapsformene du kan velge mellom, og hva de har å si for ditt personlige ansvar for bedriftens gjeld og forpliktelser.

Enkeltpersonsforetak

Enkeltpersonsforetak (tidligere kalt enkeltmannsforetak, men endret i likestillingens ånd) er en selskapsform som drives av én eier. Du har kanskje hørt selvstendig næringsdrivende også – kjært barn har mange navn, som det heter.

Hvis du velger denne selskapsformen, så står du personlig ansvarlig for alle selskapets forpliktelser. Det betyr at du som person er ansvarlig. Følgelig er konsekvensene store dersom selskapet går konkurs, blir saksøkt eller andre ting som innebærer risiko.

Mange har gått konkurs og tapt sin personlige formue, fordi de har skylt kreditorer (banker, leverandører og så videre) penger.

Denne private risikoen oppveies av få og forenklede krav fra myndighetene, og derfor egner selskapsformen seg for deg som skal starte firma for første gang.

Flere eiere og ansvarlig selskap

I likhet med enkeltpersonsforetak står eierne personlig ansvarlig for firmaets forpliktelser med denne selskapsformen. Videre er det to forskjellige former for ansvarlig selskap.

Ansvarlig Selskap (ANS):
Med denne selskapsformen står du og alle de andre eierne (to eller flere) ansvarlig for alle bedriftens forpliktelser. Hvis bedriften går konkurs og har én million i gjeld, vil alle deltakerne, for eksempel to, måtte betale fem hundre tusen hver. Hvis kun den ene av de to har muligheten til å løse selskapets forpliktelser, er det denne personen som må dekke forpliktelsen.
Delt Ansvar (DA):
Denne selskapsformen gjør det mulig å dele ansvaret. Det skjer ved at deltakerne i selskapet står ansvarlig for en brøktel av forpliktelsene. Hvis den ene personen står ansvarlig for 1/3 og den andre for 2/3, og firmaet går konkurs med ni hundre tusen i gjeld, vil den ene stå ansvarlig for tre hundre tusen og den andre for seks hundre tusen.

Aksjeselskap AS

Risikofordelene ved å drive aksjeselskap er mange. Hvis du starter et aksjeselskap, vil risikoen din kun være innskutt egenkapital. Det betyr at dersom selskapet går på dunken eller blir utsatt for søksmål, vil du ikke stå personlig ansvarlig for noen av de økonomiske forpliktelsene, men bare tape innskutt egenkapital.

Dog må du huske på at dersom du skal ta opp lån til bedriften (aksjeselskapet), vil du stå personlig ansvarlig dersom du har stilt som kausjonist eller gitt andre personlige garantier for lånet.

Videre kan daglig leder og styremedlemmer i selskapet bli stilt til ansvar, dersom de har handlet i strid med lovverket.

Og det er dette som er prisen ved å drive AS. Aksjeselskaper har strenge formelle og økonomiske krav. Selskapsformen lønner seg som regel for større prosjekter med høy risiko, mange ansatte og interessenter. Dersom du vurderer et aksjeselskap, men vet lite nok til å lese her, bør du oppsøke profesjonell hjelp.

Del denne artikkelen

  • Facebook
  • del via epost
Del og favoriser

For en oversikt over alt innhold, se sitemap