Politisk tematikk for gründere

Politikk og Idéologi – her er fokus primært på et idéologisk og politisk grunnlag.

Revisjonsplikt

Bør NUF-selskaper bli revisjonspliktige?

NUF er i sterk vekst, og kan nå bli pålagt revisjon

NUF er en selskapsform i sterk vekst, og særinteresser går inn for å pålegge NUF-selskapene revisjon. Tunge organisasjoner som NHO mener at revisjonsplikten for små aksjeselskaper bør oppheves, slik den gjøres i resten av EU.

Liberalisme

Er du Liberalist uten å vite det?

Føler du deg maktesløs? Lær om liberalismen

Er du liberalist uten å vite det? Finn ut om du er én av mange som føler en maktesløshet over det politiske maktapparatet, og at dine individuelle friheter blir tilsidesatt til fordel for befolkningsgrupper og selvoppofresle.

Atlas Shrugged

Atlas Shrugged, en roman for Gründerspira

Presentasjon av boken «Atlas Shrugged»

«Atlas Shrugged» er en roman av forfatter og filosof, Ayn Rand. Hennes tanker og syn på veien verden tok, basert på idéene hun så regjerte for over femti år siden, er mildt sagt treffende, sett i lys av dagens finanskrise og altruistiske moral.

Ayn Rand

Ayn Rand – Objektivismens mor

Velferdsstaten i kontrast til individet

Ayn Rand var en interessant og inspirerende forfatter og filosof. Hun skapte objektivismen, og hennes bøker har endret folks liv radikalt.

For en oversikt over alt innhold, se sitemap